گوروش: 0 +0 به یه ن
تاريخ : 1393/11/30 | بؤلوم لر: سیاسی،
عروس ازربایجان را گر بخشکانی .. اگر حد خود را ندانی .. اگر قصد توهین به ازربایجان کنی .. خیال اهانت به گرگها کنی .. به خون شهیدان ازربایجان قسم .. به هرذره از خاک ازربایجان قسم .. به چشم تر مادران دلیر .. پدرهای با غیرت همچو شیر .. به کوه سهند و ساوالانمان .. به رود اراز و به دریای اورمیه مان .. به تاریخ و فرهنگ پر افتخار .. به ازربایجان همواره در اقتدار .. به اینها که گفتم قسم می خورم .. به پدرمان بابک به مادرمان انا تومروس به سردارمان ستارخان قسم می خورم .. قسم می خورم من به وطنم ازربایجان .. به پسرهای با عزت و افتخار .. به پاکی هر دختر از این دیار .. اگر قصد توهین به ازربایجان کنی .. خیال اهانت به شیران کنی .. زمین و زمان را به هم می زنیم .. نظام جهان را به هم می زنیم .. تمام وجود تو را می دریم .. نشان تو را از جهان می بریم .. پشیمان از این کرده ات می کنیم .. به ازربایجانیان برده ات می کنیم .. به پیشینه ی خود نگاهی بکن .. نگاهی به تاریخ بکن .. به جز کشتن و غارت ونژاد پرستی ات ۰۰۰به جز توهمات دروغ پارسی واریایی ات .. نداری افتخار به تاریخ و در هستی ات ۰۰۰بدان در دستان ملت تورک ازربایجان هست بود و نبودت هستی اتبؤلوم لر: سیاسی، 
یازان وحــیـد
آرشیو
یارپاق لار
یولداش لارمیز
ایمکان لار
blogskin