گوروش: 0 +0 به یه ن
تاريخ : 1393/11/30 | بؤلوم لر: ایلنجه،
قیرتیخ چیست ؟
حرکتى است کاماندویى که عده ای شیر زنان با گرفتن قسمتى از گوشت بدن بچه شان توسط دو انگشت شست و اشاره وچرخش نود درجه اى در جهت عقربه هاى ساعت فشارى معادل ١٠٠ نیوتن بر سانتى متر مربع وارد کرده ودر کسرى از ثانیه بچه زرزرو و اعصاب خرد کن رامطیع و رام میکنند.لازم به ذکر است در مواردى کاربردش براى شوهرانشان نیز دیده شده است .بؤلوم لر: ایلنجه، 
یازان وحــیـد
آرشیو
یارپاق لار
یولداش لارمیز
ایمکان لار
blogskin